Inzichtgevers

Advante in één woord

Organisaties zo inrichten dat klanten hun ambitie realiseren

door te inspireren en te ondersteunen, op zoek naar essenties, mensen laten samenwerken en in beweging krijgen

Bekijk onze programma's

Gemeente Veenendaal

Het is een kunst om van data informatie te maken

Lees het hele verhaal

Aantoonbare Vakbekwaamheid

de balans vinden tussen professionalisering en vrijwilligheid

Lees verder

 • Gemeenten
  Gemeenten zijn volop in beweging. Op veel fronten is de onzekerheid toegenomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het feit dat de maatschappij in hoog tempo verandert. Gemeenten staan voor een grote uitdaging om bij die maatschappelijke ontwikkelingen te blijven aansluiten.
 • Veiligheid
  De organisatie ervan is een uitdaging op zich. Gemeenten, veiligheidsregio's enz. moeten anders werken dan voorheen. Advante kan hierbij ondersteunen.
 • Zorg
  Een terugtredende overheid i.c.m. een mondige burger stelt het bestuur en management van zorgorganisaties voor het maken van strategische keuzes.
 • Woningcorporaties
  De maatschappij verandert in hoog tempo. Hoe blijft een woningcorporatie aangesloten bij deze maatschappelijke ontwikkelingen?

Organisaties zo inrichten dat klanten hun ambitie realiseren. Dat is onze missie. Organisaties helpen zichzelf verder te ontwikkelen door te inspireren en te ondersteunen, op zoek naar essenties, mensen laten samenwerken en in beweging krijgen. Wij zijn een ambitieuze en dynamische organisatie. Daarom is de sfeer op kantoor er een waarin verantwoordelijkheid, initiatief en zelfstandigheid een belangrijk onderdeel vormen.

Doe het niet zelf,
doe het samen

Advante is specialist in vraagstukken op het gebied van organisatie, proces en informatie.

Een partner die graag inspireert en adviseert en het niet bij woorden laat. We gaan voor zichtbaar resultaat en zijn daarin ambitieus. Niet vastgeroest in modellen, niet gebonden aan methoden, niet gefocust op rapporten. Wat we doen, doen we dynamisch. Met oog voor nieuwe kansen in een veranderende omgeving. Onze dienstverlening hebben wij samengevat in een aantal programma`s.