Zorgorganisatie van de toekomst:

Inspelen op impactvolle ontwikkelingen

Een terugtredende overheid en krimpende budgetten. Ze stellen het management van zorgorganisaties voor strategische keuzes.

Politieke besluiten en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen zorgaanbieders tot het continu bijstellen van hun rol. Naast de zorginkoop door verzekeraars hebben ze sinds de afschaffing van de AWBZ te maken met gemeentelijke klanten. Inspelen op deze toegenomen complexiteit van de vraag vereist ondernemerschap. Met onderzoek, advies en begeleiding helpt Advante zorgorganisaties hun ambities vorm te geven.

In de zorg draait het – net als in elke business – om toegevoegde waarde voor de klant. Daar is een sterke organisatie voor nodig. En dat is wat anders dan een ijzeren systeem. Hoe werkt dat? Bij Advante hebben we de ervaring en de inzichten. We helpen u graag.