Workshop Regionaal Samenwerken

voor raadsleden

Uitdaging

De nieuwe raad is geïnstalleerd. Nieuwe raadsleden hebben een introductiecursus gevolgd en zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Het is geen eenvoudige opgave om in een speelveld van allerlei samenwerkingsverbanden invulling te geven aan goed lokaal bestuur. Bij veel gemeenten staat immers een substantieel deel van de begroting ‘buiten de deur’. Dit resulteert in een complex landschap met allerlei – dikwijls conflicterende – belangen. Hoe breng je de raad zo goed mogelijk in positie? En hoe help je raadsleden om vanuit die positie invloed uit te oefenen en richting te geven?

Workshop

Speciaal voor raadsleden heeft Advante op basis van haar kennis en ervaring in het gemeente, zorg- en veiligheidsdomein de workshop ‘regionaal samenwerken’ ontwikkeld. Doel van deze workshop is om (nieuwe) raadsleden beter in staat te stellen invloed uit te oefenen in het netwerk van regionale samenwerkingsverbanden. Na deze workshop:

  • … hebben raadsleden inzicht in het spel van regionaal samenwerken aan maatschappelijke opgaven.
  • … zijn raadsleden zich bewust van hun rol en beïnvloedingsmogelijkheden.
  • … hebben raadsleden geoefend met vaardigheden om hier in de praktijk effectiever in te worden.

Meer weten?

Deze workshop is maatwerk: volledig aan te passen aan uw wensen. Wilt u meer weten over deze workshop? Laat hier uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!