Waar mensen zijn, zijn inzichten

Dat is Advante. Progressive insights.

De woningmarkt vraagt om maatwerk. Dit betekent dat de rol van woningcorporaties moet veranderen van verzorgend naar faciliterend.

Burgers en dus ook huurders zijn steeds mondiger en zelfredzamer. Ze nemen zelf initiatieven om de leefbaarheid in hun (toekomstige) woonomgeving te optimaliseren. Dit vraagt om een andere manier van werken binnen woningcorporaties en om een organisatie die bewonersinitiatieven faciliteert en naast in plaats van boven de huurder staat. Advante faciliteert op haar beurt de wenselijke verandering in denken en doen.