Risicobeheersing

Wat we zien

Van regelgericht naar toekomstgericht. Dat is de uitdaging waar Veiligheidsregio’s met de komst van de Omgevingswet voor komen te staan. Zeker is dat de advies- en toezichtsfunctie gaat veranderen, maar hoe dat gaat uitwerken is een zoektocht die samen met de andere betrokken partijen (omgevingsdiensten, gemeenten etc). moet worden vormgegeven.

Wat we bereiken

Naast een inhoudelijke vraagstuk is de transitie van regelgericht naar toekomstgericht vooral een veranderopgave. Dit vraagt om een andere benadering in denken, handelen en commitment. Dit biedt kansen om te ontwikkelen en samen te werken.

Wij ondersteunen onze klanten hierbij in:

  • Visie en positionering
  • Samenwerking en processen
  • Opleiden en ontwikkelen
  • Informatie en systemen
  • Begeleiden van de veranderopgave
Neem contact op
maatschappelijke-impact-advante.jpg

"Dit vraagt om een andere benadering in denken, handelen en commitment."

Scroll naar boven