Sociaal domein

Wat we zien

Veel is erover gezegd en geschreven: de transitie van taken op het gebied van WMO, Jeugdhulp en Participatie naar de gemeenten. Met deze transitie is ook ingezet op de zelfredzaamheid van de burger en een meer integrale aanpak van zorg (‘Een gezin, een plan’). Hierin zien we een aantal dilemma’s:​

  • Door de focus op zelfredzaamheid van de burger is het risico dat noodzakelijke zorg op zich laat wachten. ​
  • Er zijn veel partijen en belangen betrokken, hierdoor is een integrale aanpak soms moeilijk te realiseren.
  • Spanningsveld tussen doelmatigheid en rechtmatigheid; voldoet de verleende zorg aan wet- en regelgeving en is de behandeling doelmatig?​
  • Met de komst van de wijkteams wordt meer zorg op maat verleend, maar dit drijft de kosten van de zorg op.​
  • De veranderende rol vraagt andere competenties en vaardigheden van medewerkers, hier ontstaat een leerbehoefte. ​

Wat we bereiken

Medewerkers die staan voor de mensen die zorg nodig hebben en tegelijkertijd de verschillende belangen niet uit het oog verliezen. Dit doen wij door:​

  • Persoonlijke (team)coaching: individueel coachen of ontwikkelprogramma van gemeentemedewerkers, wijkteams en betrokkenen van het sociaal domein bij hun ontwikkeling om van expertise-centraal naar client-centraal te gaan werken (bijvoorbeeld door praktijkgerichte intervisie).  ​
  • Processen en systemen slim in te richten, zodat medewerkers de tijd hebben om aandacht te hebben voor mensen. De systemen zijn ondersteunend, niet leidend. ​

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten