Sociaal domein

Wat we zien

Veel is erover gezegd en geschreven: de transitie van taken op het gebied van WMO, Jeugdhulp en Participatie naar de gemeenten. Met deze transitie is ook ingezet op de zelfredzaamheid van de burger en een meer integrale aanpak van zorg (‘Een gezin, een plan’). Hierin zien we een aantal knelpunten:

  • Door de focus op zelfredzaamheid van de burger verschuift de aandacht naar preventie, zodat de stap naar zorg en behandeling uitblijft.
  • De integrale aanpak is soms moeilijk te realiseren door het vaak nog in stand houden van WMO, Jeugdhulp en participatie als zelfstandige onderdelen.
  • Spanningsveld tussen doelmatigheid en rechtmatigheid; voldoet de verleende zorg aan wet- en regelgeving en is de behandeling doelmatig.
  • Met de komst van de wijkteams wordt meer zorg op maat verleend, wat de kosten van zorg opdrijft.
  • Veranderende rol vraagt andere competenties en vaardigheden van medewerkers, hier ontstaat een leerbehoefte. 

Wat we bereiken

De knelpunten binnen het sociaal domein vragen om persoonlijk leiderschap en het beantwoorden van informatievraagstukken. Dit doen wij door:

  • Persoonlijke coaching of teamcoaching: individueel coachen van gemeentemedewerkers, wijkteams en betrokkenen van het sociaal domein, bij hun ontwikkeling om van expertise-centraal naar client-centraal te gaan werken.  
  • Datagedreven sturing: datagestuurd aan de slag met concrete informatievraagstukken en een scherp gedefinieerd doel. 
Neem contact op
duurzaamheid-veiligheid-wat-doen-we-advante.png
Scroll naar boven