Nieuwe omgevingswet

Wat we zien

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer ruimte om het omgevingsbeleid af te stemmen op behoeften en doelstellingen. Onder andere gebiedsdekkende structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen en milieubeleidsplannen worden vervangen door een omgevingsvisie. Hierin speelt participatie met burgers, ondernemers, instellingen en andere stakeholders een belangrijke rol. De verschillende partijen moeten ontdekken hoe ze samen kunnen werken om de nieuwe kaders en ontstane ruimte met elkaar in te vullen. 

Wat we bereiken

Om als gemeente constructief uitvoering te geven aan de nieuwe omgevingswet is het noodzakelijk om verbinding te leggen met in- en externe stakeholders. Hoe wordt er individueel en samen geleerd? En wat hebben betrokkenen daarvoor nodig? Dit doen wij door:​

  • Faciliterende rol: ontwikkelen van vaardigheden om als gemeente een faciliterende rol aan te nemen door middel van coaching en ontwikkeling.​
  • Verbindende rol: vanuit onze kennis en expertise in andere gemeenten en binnen het veiligheids- en sociaal domein leggen we verbinding en stimuleren we samenwerking. ​

Zie voor een vernieuwende en verbindende aanpak onze Innovatieroute: lees meer over de aanpak van de innovatieroute.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten