Duurzaamheid

Wat we zien

Duurzaamheid gaat natuurlijk over energietransities, mobiliteit en andere groene thema’s. De tijdgeest, maar ook het klimaatakkoord van Parijs zijn aanjagers voor gemeenten om meer in te zetten op duurzaamheid. Maar duurzaamheid gaat ook over duurzame inzetbaarheid van gemeentemedewerkers, een duurzame inrichting van de gemeente-organisatie en een duurzame leefomgeving voor burgers.  

Wat we bereiken

  • Projectmanagement: het begeleiden van projecten om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.
  • Energievisie en -strategie (RES): door middel van workshops of events participatie met burgers zoeken voor het realiseren van Energievisie en – strategie (RES).
  • Innovatie op duurzaamheid: masterclasses en netwerkbijeenkomsten binnen gemeenten en stakeholders om innovatie en ondernemerschap op het gebied van duurzaamheid te stimuleren.
  • Duurzame inzetbaarheid van gemeentemedewerkers: gemeenten zo inrichten dat mensen duurzaam inzetbaar zijn door het ontwikkelen van vaardigheden, aanspreken van talenten van medewerkers en deze te verbinden aan een hoger doel. Dit kan betekenen dat processen geoptimaliseerd worden, zodat medewerkers hun aandacht en energie kunnen richten op het werk wat ze willen doen.
Neem contact op
ondernemerschap-veiligheid-wat-doen-we-advante.png
Scroll naar boven