Inspiratiesessie

Wat we zien

Sommige complexe vraagstukken hebben andere perspectieven nodig om richting te geven voor een mogelijke oplossing of het scherpstellen van het vraagstuk zelf. Het spanningsveld in de balans tussen dagelijkse werkzaamheden en complexe vraagstukken binnen de organisatie vragen soms om bewust stil te staan bij het vraagstuk. Een sessie met een deel van het Advante-team en eventuele andere genodigden, met haar diversiteit in expertise en ervaring, biedt ruimte om vanuit breder perspectief naar het vraagstuk te kijken.   

Wat we bereiken

In een korte sessie verkennen we met meerdere disciplines in het Advante-team en/of externen het complexe (verander-)vraagstuk. Het doel van deze korte sessie is om met een concrete oplossingsrichting op weg te gaan. Een kleine greep uit de innovatieve sessies die we hebben gehouden:

  • Gemeente Papendrecht en Vijfheerenlanden over participatie en organisatieontwikkeling;
  • Inspiratiesessie gemeente Papendrecht met de inspiratiemanager Frans Goenee (Efteling) in het kader van participatie;
  • Denktanksessies Defensie CBRN Centrum over interne en externe zichtbaarheid van het kenniscentrum.
Neem contact op
ondernemerschap-veiligheid-wat-doen-we-advante.png
Scroll naar boven