GEMEENTEN

Slim organiseren tussen regels en ruimte om de samenleving optimaal te faciliteren.

Onze ambitie is om gemeenten te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun organisatie, zodat deze adequaat in kunnen spelen op veranderingen in de maatschappij. Uitgangspunt hierbij is het écht werkend te krijgen van ontwikkel- en veranderopgaven. Dit doen we door:

  • Programma- en projectbegeleiding » opzetten van een samenhangend project/programma, en sturen op concrete en zichtbare resultaten.

  • Veranderkunde » onze adviseurs werken iedere dag aan veranderingen. Vanuit die ervaring helpen we om het verandervermogen van de medewerkers van organisaties te vergroten. 

  • Expertise » we kennen het gemeentelandschap en weten hoe we belangrijke (inhoudelijke) dilemma’s kunnen tackelen en omzetten naar actie zodat het niet alleen bij een mooie ambitie blijft.

  • Ontwikkelen en opleiden » op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren hebben we ontwikkelprogramma’s opgezet specifiek voor medewerkers binnen gemeenten. Deze programma’s dragen bij aan zowel persoonlijke ontwikkeling als aan teamontwikkeling.

  • Coachen » naast mooie resultaten tijdens het project, ook medewerkers helpen stappen te zetten in hun ontwikkeling passend bij de veranderopgave.
ondernemerschap zorg wat doen we advante

SAMEN EEN STAP VERDER ZETTEN

Maak kennis met ons portfolio

Voorbeelden van ons aanbod

aanbod-viproute2

De innovatieroute: Vernieuwing In Praktijk​

Volle agenda? En toch je innovatiekracht benutten en vergroten? De VIP-route helpt vernieuwende ideeën en initiatieven werkend te krijgen. Het is een ondernemende route met inzet van ieders talenten. ​

aanbod-perspectief2

Ondernemend perspectieven toevoegen op (on)mogelijkheden

Beweging brengen in situaties die vastzitten? Wil je verder komen? Je hebt moeilijkheden en mogelijkheden. Wij helpen je om op een andere manier te denken, los van bestaande perspectieven. Zo ontwikkel je een manier van kijken die iets toevoegt op een bestaand vraagstuk. ​

aanbod-participatie3

Participatie: samen optrekken – het nieuwe normaal

Initiatieven van inwoners en bedrijven helpen verder te brengen en werkend krijgen op een ondernemende manier met inzet van ieders talenten.​

aanbod-wijkwarmteplan

Ondernemend kansen benutten voor het Wijkwarmteplan 2021

De gemeenten nemen de regie op de planning en uitvoer van het Wijkwarmteplan 2021. Prachtige kans om de creativiteit en vernieuwing van nieuw ontstane buurtnetwerken warm te houden en om te zetten naar een gezamenlijke planning per wijk. Met als doel een plan waar trots versterkt wordt en de ambitie vanaf straalt.

Aaanbod-academy

Duurzame Teamontwikkeling: Advante Academy

​Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en de context waarin de gemeente actief is, verandert daarmee continu. Van een ambtenaar wordt verwacht dat hij verbindt, aanjaagt en netwerken tussen de gemeente, inwoners en bedrijven onderhoudt. Wil jij jouw team helpen om breed en duurzaam te ontwikkelen? Klik dan verder.

duurzaamheid-gemeenten-wat-doen-we-advante

Vanuit onze brede kijk op duurzaamheid leveren wij oplossingen (in maatwerk) om gemeenten toekomstbestendig te maken en te houden.

innovatie gemeenten wat doen we advante

Advante helpt gemeenten kansen te zien en te benutten om zich zo aan te passen aan de veranderende omgeving.

ondernemerschap gemeenten wat doen we advante

Met verschillende invalshoeken helpt Advante gemeenten zich tijdig te vernieuwen in een passend tempo.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten