Een frisse wind door Zevenaar

Als er een gemeente is waar veel gebeurt, is het wel de gemeente Zevenaar. Er waait letterlijk een Frisse Wind, zoals het project heet waarmee de gemeente haar rol transformeert van regisseren naar faciliteren. Neem daarbij de veranderingen in het sociale domein en de naderende fusie met een naburige gemeente, en het is duidelijk dat de ontwikkelingen in Zevenaar niet van de lucht zijn. Een proces, waar Advante zich in thuis voelt.

“Een verandering in ons wezen”, noemt Liesbeth van de Weerdhof de omslag van regisserende naar faciliterende gemeente. Als hoofd van de afdeling Ontwikkeling en MT-lid is ze nauw betrokken bij het proces. “Door de bezuinigingen zijn we gaan nadenken over onze rol. Het werd ons duidelijk dat we meer sámen met de burgers en maatschappelijke partijen moeten doen. Dat vraagt om een belangrijke eerste stap: elkaar zien als gelijkwaardige partners.” Met een aantal belangrijke speerpunten zette de gemeente het project, dat de naam Frisse Wind kreeg, in gang. Van de Weerdhof kan de speerpunten zo noemen. “Gelijkwaardige partners, benut wat er is, gewoon doen, bewoners als eerste aan zet en duidelijk zijn. Dat zijn onze uitgangspunten.” Het resultaat van het project is verrassend, vindt Van de Weerdhof. “Doordat wij als gemeente onze rol anders invullen, ontstaat er veel meer ruimte voor initiatief. Zo worden prachtige ideeën uitgevoerd rond de opvang van vluchtelingen. Een kinderboerderij die bijna failliet was, is gered. Op braakliggend terrein is een speeltuin gerealiseerd. Allemaal het gevolg van bewoners die als eerste aan zet zijn en daar de ruimte voor voelen. We gaan uit van ‘ja, en’, in plaats van ‘nee, want’. Dat maakt een groot verschil. Het stimuleert de zelfredzaamheid van de burger.”

Zelfredzaam
Door de grote veranderingen in het sociale domein wordt die zelfredzaamheid steeds belangrijker, merkt Van de Weerdhof. “Als gemeente hebben we veel zorgtaken gekregen. Die zullen we samen met de bewoners van de gemeente vorm moeten geven. Dat maakt de omslag van regisseur naar facilitator des te belangrijker.” Een proces dat in de komende fusie ook z’n beslag zal krijgen. “Zoals het er nu naar uitziet, gaan we fuseren met de gemeente Rijnwaarden. Vergeleken bij Zevenaar met haar 35.000 inwoners is dat een kleine gemeente. Maar wel een gemeente die ver is in de ontwikkeling van waar wij nu meer bezig zijn. Dat sluit mooi op elkaar aan.”

Houding en proces
Veranderen begint bij jezelf, is de stellige overtuiging van Van de Weerdhof. “Zo kijken we er als gemeente ook tegenaan. Daarom zijn we naar onszelf als gemeentelijke organisatie gaan kijken. Wat kan er anders? We hebben drie kernwaarden vastgesteld, die als richtlijn dienen. We willen gericht zijn op de klant, op resultaat en op samenwerking. Dat gaat zowel om onze houding als om het fysieke proces.” Als voorbeeld noemt Van de Weerdhof de aanvraag voor schuldhulpverlening. “Door het proces te herzien, worden mensen die een aanvraag indienen nu aanzienlijk sneller geholpen.”

Stroomlijnen
Het doorlichten en verbeteren van de processen doet Zevenaar in samenwerking met Advante. Daarbij is de insteek bewust gekozen vanuit procesverbetering, en niet vanuit bezuinigen. “Bezuinigen kan voelen als een bedreiging. Samen het proces verbeteren voelt als een gedeelde uitdaging. Zo zijn we het met Advante aangegaan.” Het resultaat bleef niet uit, stelt Van de Weerdhof tevreden vast. “De doorlooptijden van processen werden aanzienlijk korter. Wij werken efficiënter, bewoners hebben sneller duidelijkheid. Dat past weer bij die klantgerichte houding en die frisse wind. We hebben de Melding Openbare Ruimte aangepakt met Advante. Ook zo’n proces wat daardoor enorm aan efficiëntie heeft gewonnen. Betaald parkeren is ook een mooi voorbeeld. Het was niet helder waar het eigenaarschap precies lag. Door het proces te stroomlijnen en bij de juiste mensen onder te brengen, hebben we enorm gewonnen aan efficiëntie. Niet alleen op organisatieniveau is dat prettig, voor de medewerkers is dat net zo belangrijk. Het raakt vaak aan hun functioneren.”

Fris
De kracht van Advante is het structurerend vermogen, vindt Van de Weerdhof. “De adviseur van Advante brengt helder de primaire, de sturende en de ondersteunende processen in beeld. Wie is er verantwoordelijk voor het proces? Wat is de procestrigger? Wanneer begin je? Wat is het resultaat dat opgeleverd moet worden? Kunnen er ook stappen tussenuit?” Als externe expert legt Advante ook weleens de vinger op de zere plek. “Dat is belangrijk. Het helpt ons fris naar onszelf te blijven kijken. En door de toegankelijke en op samenwerking gerichte houding van Advante, is dat ook geen enkel probleem.  Sterker nog, in die houding herkennen we ons. Die past precies bij de Frisse Wind, die door Zevenaar waait.”