Referenties

Bekijk wat onze klanten over ons zeggen.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: Winst voor de integrale organisatie

René Stumpel (regiodirecteur Publieke Gezondheid) en Hein Jan Plat (medewerker Kwaliteit)
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: Winst voor de integrale organisatie

Sinds enkele jaren is visitatie een begrip voor veiligheidsregio’s (VR’s). Voor VR Gooi en Vechtstreek is het echter meer dan dat. “Alleen al de route er naar toe is de moeite waard. Mede door Advante zijn we ons gaan realiseren dat visitatie de integrale organisatie van de veiligheidsregio ten goede komt.” Geografisch gezien is VR...

Advante helpt bij inrichting materieelbeheer Veiligheidsregio IJsselland

Ruben Sinselmeijer (vakteamleider Beheer en Techniek) en Gerrit Euverman (Procesmanager Beheer en Techniek)
Advante helpt bij inrichting materieelbeheer Veiligheidsregio IJsselland

De centralisatie van het materieelbeheer van elf gemeenten naar één veiligheidsregio heeft nogal wat voeten in de aarde. Advante helpt mee om het materieel van 35 brandweerkazernes, werkkleding van 1100 brandweerlieden en 180 auto’s veilig en efficiënter in bedrijf te houden. “Staar je niet blind op die stip op de horizon: die stip is een...

Veiligheidsregio Hollands Midden: Goed voorbereid én veerkrachtig dankzij een sterke facilitaire organisatie

John Hand (Hoofd Facilitair) en Hans Zuidijk (Directeur Concernstaf, plv Regionaal Commandant)
Veiligheidsregio Hollands Midden: Goed voorbereid én veerkrachtig dankzij een sterke facilitaire organisatie

Bijna vijftig afzonderlijke korpsen omvormen tot één grote brandweerregio, die goed voorbereid en veerkrachtig is. Zonder een sterke facilitaire organisatie is het onmogelijk. Maar hoe blijven regionale efficiëntie en lokaal eigenaarschap náást elkaar bestaan? Het was een prangende vraag voor Veiligheidsregio Hollands Midden. Advante kwam met een helder antwoord.   Veiligheidsregio Hollands Midden telt 19...

Het online handboek van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen Werkplaats (PBW) van Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bud Pronk, Hoofd Bureau Uitvoering
Het online handboek van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen Werkplaats (PBW) van Brandweer Amsterdam-Amstelland

Het is voor veel brandweermensen niet helemaal duidelijk wat de rol van de PBW is. Het lijkt een afdeling die vaak bepaalt wat wel en niet mag. “Dat beeld zet je niet recht met een promotiefilm”, zegt Bud Pronk, Hoofd Bureau Uitvoering bij Brandweer Amsterdam-Amstelland. “Het online handboek dat wij samen met Advante hebben ontwikkeld,...