Referenties

Bekijk wat onze klanten over ons zeggen.

Gemeente Veenendaal: Het is een kunst om van data informatie te maken

Marco Verloop (wethouder) en Bart Knieriem (afdelingsmanager Strategie & Control)
Gemeente Veenendaal: Het is een kunst om van data informatie te maken

UITDAGING Hoe houd je als gemeente grip op het sociaal domein? Hoe kun je sturen op kwantitatieve én kwalitatieve aspecten? Uitgangspunt voor de gemeente Veenendaal was een model dat in eigen beheer is ontwikkeld. Daarin is de visie op zorg vertaald naar een processchema, waarin duidelijk drie gebieden te herkennen zijn: wijkgericht werken, de gemeentelijke...

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek: procesmanagement als primaire taak

Monique Kollau, coördinator veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek
Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek: procesmanagement als primaire taak

“Het is weer duidelijk wie we zijn en wat onze taak is” Om als veiligheidshuis succesvol te kunnen functioneren bij de ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek, is een duidelijke rol en helder taakprofiel onmisbaar. Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek schakelde daarom Advante in. Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek ging in 2008 van start. “In het begin werkten we nog...

Stichting Elisabeth: Van running the business naar changing the business

Ingrid Boschman, manager service en comfort
Stichting Elisabeth: Van running the business naar changing the business

Het middelenbeheer van een zorgorganisatie met een breed serviceaanbod veranderen is een complex proces. Toch lukte het Stichting Elisabeth Breda, dankzij de samenwerking met Advante. Stichting Elisabeth richt zich op ouderen in Breda en directe randgemeenten. Ingrid Boschman is er manager service en comfort. “Ons dienstenaanbod is breed, omdat we willen dat mensen in elke...

Brandweer Hollands Midden standaardiseert vakbekwaamheid

Marijn van Eijsden, Hoofd Vakbekwaamheid
Brandweer Hollands Midden standaardiseert vakbekwaamheid

“We hadden juist iemand van búiten de brandweerorganisatie nodig” Hoe standaardiseer je als brandweerorganisatie de vakbekwaamheid van een 47 brandweerkazernes tellend korps? Marijn van Eijsden van regio Hollands Midden bedacht het samen met Advante. “Zo kwamen we uiteindelijk sneller waar we wilden komen. Dankzij de ervaring en kwaliteiten van Advante.” Van Eijsden, hoofd vakbekwaamheid van...

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: Winst voor de integrale organisatie

René Stumpel (regiodirecteur Publieke Gezondheid) en Hein Jan Plat (medewerker Kwaliteit)
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: Winst voor de integrale organisatie

Sinds enkele jaren is visitatie een begrip voor veiligheidsregio’s (VR’s). Voor VR Gooi en Vechtstreek is het echter meer dan dat. “Alleen al de route er naar toe is de moeite waard. Mede door Advante zijn we ons gaan realiseren dat visitatie de integrale organisatie van de veiligheidsregio ten goede komt.” Geografisch gezien is VR...

Advante helpt bij inrichting materieelbeheer Veiligheidsregio IJsselland

Ruben Sinselmeijer (vakteamleider Beheer en Techniek) en Gerrit Euverman (Procesmanager Beheer en Techniek)
Advante helpt bij inrichting materieelbeheer Veiligheidsregio IJsselland

De centralisatie van het materieelbeheer van elf gemeenten naar één veiligheidsregio heeft nogal wat voeten in de aarde. Advante helpt mee om het materieel van 35 brandweerkazernes, werkkleding van 1100 brandweerlieden en 180 auto’s veilig en efficiënter in bedrijf te houden. “Staar je niet blind op die stip op de horizon: die stip is een...

Veiligheidsregio Hollands Midden: Goed voorbereid én veerkrachtig dankzij een sterke facilitaire organisatie

John Hand (Hoofd Facilitair) en Hans Zuidijk (Directeur Concernstaf, plv Regionaal Commandant)
Veiligheidsregio Hollands Midden: Goed voorbereid én veerkrachtig dankzij een sterke facilitaire organisatie

Bijna vijftig afzonderlijke korpsen omvormen tot één grote brandweerregio, die goed voorbereid en veerkrachtig is. Zonder een sterke facilitaire organisatie is het onmogelijk. Maar hoe blijven regionale efficiëntie en lokaal eigenaarschap náást elkaar bestaan? Het was een prangende vraag voor Veiligheidsregio Hollands Midden. Advante kwam met een helder antwoord.   Veiligheidsregio Hollands Midden telt 19...

Het online handboek van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen Werkplaats (PBW) van Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bud Pronk, Hoofd Bureau Uitvoering
Het online handboek van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen Werkplaats (PBW) van Brandweer Amsterdam-Amstelland

Het is voor veel brandweermensen niet helemaal duidelijk wat de rol van de PBW is. Het lijkt een afdeling die vaak bepaalt wat wel en niet mag. “Dat beeld zet je niet recht met een promotiefilm”, zegt Bud Pronk, Hoofd Bureau Uitvoering bij Brandweer Amsterdam-Amstelland. “Het online handboek dat wij samen met Advante hebben ontwikkeld,...