Platform Ondernemerschap & Innovatie

Brandweer

Het mooie van uitdagingen is dat ze energie geven en mensen bij elkaar brengen. Onze ambitie is om een beweging in gang te zetten van ondernemerschap en innovatie vanuit de brandweer. “Vanuit de brandweer?” hoor ik je denken. Ja, juist vanuit de Brandweer omdat ondernemerschap daar het verschil kan maken. De gebaande wegen en de bekende kunstjes los laten en ruimte geven aan vernieuwing en ondernemerschap. Onze overtuiging is dat alleen dat een passend antwoord is op de uitdagingen van brandweer (over)morgen.

Wij van Advante dragen graag ons steentje bij aan deze beweging. Door mensen bij elkaar te brengen en door te prikkelen om tot nieuwe inzichten te komen. Het “Platform Ondernemerschap en Innovatie – Brandweer” werkt hierbij als vliegwiel. We faciliteren de verbinding tussen ondernemende mensen en vernieuwende initiatieven. We inspireren je en dagen je uit door informatie te delen en het gesprek hierover te faciliteren.


Wij geloven dat ons doel bereikt is als we in 2020 terugkijken en kunnen concluderen dat:

  • er in brandweer Nederland innovaties zijn ontplooid, die invulling hebben gegeven aan hedendaagse problemen en uitdagingen, en die anderen hebben geïnspireerd
  • als ondernemerschap een belangrijk kenmerk van de brandweercultuur is geworden
  • het initiatief van het platform is doorontwikkeld door en met ondernemers binnen de brandweer

Doe je met ons mee?

Word jij ook onderdeel van deze beweging? We zien ernaar uit!