Nieuw event: Informatiegestuurd (samen)werken!

Vanuit ons Platform Ondernemerschap & Innovatie – Brandweer bieden wij het event ‘Informatiegestuurd (samenwerken)’ aan. Veel regio’s zijn momenteel bezig met dit thema en de vertaling hiervan naar het dagelijks werk. Er is veel data beschikbaar, maar tot welke inzichten leidt dit?

  • Wordt hiermee de veiligheid vergroot?
  • Resulteert dit in betere besluitvorming?
  • Ontstaan hierdoor innovaties die compleet andere oplossingen bieden voor de problemen van vandaag en uitdagingen van morgen?

Hoe wordt jouw organisatie intelligenter door slim gebruik te maken van data? En wat kunnen we op dit gebied leren van andere organisaties?

Het belooft een aansprekend programma te worden! Sprekers op deze dag zijn onder andere:

  • Drs. D.G.L. (Diemer) Kransen, plaatsvervangend voorzitter Brandweer Nederland en portefeuillehouder informatievoorziening namens de Raad Brandweercommandanten en CIO namens de Veiligheidsregio’s
  • Ronald Christiaans MCPm, Thematrekker Digitale Simulaties en voorzitter Landelijk Platform Simulaties bij de Politieacademie
  • Robin Dorsman MA MSc, Informatie- en Procesmanager bij de Gemeente Utrecht

 

Enthousiast? Meld je hier aan voor het event!