In welke markten is Advante actief?

Gemeenten, veiligheid, zorg en woningcorporaties

Van meet af aan is Advante sterk gericht op het semi-publieke domein. We ondersteunen al jaren lang brandweerorganisaties, veiligheidsregio’s en gemeenten bij het realiseren van hun ambities. Ook helpen we zorginstellingen en woningcorporaties bij het inrichten van hun processen. We faciliteren veranderingen, geven inzicht en leveren ontbrekende kennis.