Krachtig sociaal domein

Het sociaal domein, voortdurend in beweging.

Het sociaal domein is en blijft in beweging. De decentralisaties zijn inmiddels een feit en intussen kunnen we constateren dat alles loopt en er geen grote ongelukken zijn gebeurd. Missie geslaagd en over naar de orde van de dag? Dat is de vraag. Want de transitie heeft wel plaatsgevonden, maar is de daadwerkelijke transformatie ook al gerealiseerd?

De facetten van de transformatie zijn: het gezin centraal, het versterken van de zelfredzaamheid, van zorgen voor naar zorgen dat, en één regisseur die verantwoordelijk is voor een integraal plan. In de visie van Advante zijn drie ingrediënten cruciaal voor een succesvolle transformatie: toegang, voorzieningen en mensen.

Toegang

De toegang is een inrichtingsvraagstuk, waarbij vorm en inhoud gegeven moet worden aan de inrichting van de integrale toegang. Met als uitgangspunt dat algemene voorzieningen (o.a. burgerinitiatief, welzijnswerk, vrij toegankelijke voorzieningen) preventief, activerend en stimulerend werken, waardoor de behoefte aan dure voorzieningen afneemt.

Voorzieningen

Dit betekent het opnieuw ontwerpen en herstructureren van het aanbod van de sociale voorzieningen. Hierbij worden verschillende vragen gesteld. Welke sociale doelen hebben we? Welke rol is er voor de gemeente? Welke voorzieningen hebben we nodig?

Mensen

De transformatie beoogt een gedrags- en cultuurverandering bij: burgers (eigen kracht, verantwoording, initiatief, regie), medewerkers van de gemeente (regie- en netwerkgemeente), partners (niet denken vanuit het instituut, maar de mens centraal).

Ondersteuning Advante

Herkent u zich in onze kijk op succesvol transformeren? Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen waar u voor staat. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek