Goede zorg bij Advante

De ‘dag van de verpleging’. Bij Advante merken we daar eigenlijk niet zoveel van. Wij zijn organisatieadviseurs en doen onze opdrachten weliswaar ook in de zorg, maar we staan niet met onze handen aan het bed. Kortom: geen aandacht, geen presentjes, geen taart. Iedereen over tot de orde van de dag, deadlines halen, opdrachten afronden, goed voorbereiden op nieuwe opdrachten etc. Dat zou je zeggen. Maar toch… waarom een dag van de verpleging? Wegwerkers hebben tenslotte ook geen ‘eigen dag’, evenmin als groenteboeren, stukadoors én… organisatieadviseurs.

Een snelle verdieping op de vraag ‘waarom zo’n dag van de verpleging?’ laat zien dat 12 mei de geboortedag van Florence Nightingale is. In 1820 werd zij geboren in een zeer welgestelde Engelse familie. Een jonge, intelligentie en goed opgeleide dochter die, ondanks sterk verzet van haar familie, ervoor koos om zieken te verzorgen nadat zij als tiener ‘de stem van God’ had gehoord. Tegenwoordig wordt zij gezien als de grondlegger voor de moderne verpleegkunde. Omdat zij in de Krimoorlog vaak ’s nachts met een lantaarn de ronde deed langs haar patiënten, werd ze bekend als ‘The lady with the lamp’.

In Nederland wordt als sinds 1964 de dag van de verpleging gevierd. Na de tweede wereldoorlog was er een tekort aan verpleegkundigen (hoe actueel) en dus werd de dag van de verpleging ingezet als een wervingsmiddel. Sinds 1970 kreeg de dag steeds meer het karakter van een actiedag. Er werd bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de communicatie met zowel patiënt als medicus (en ook hiervoor geldt: hoe actueel!). Een andere vraag dringt zich op:  hoe komt het dat de invloed van ‘the lady with the lamp’ reikt tot aan de dag van vandaag?

Veel mensen kennen Florence Nightingale als een actievoerende en conventie doorbrekende dame die het allemaal net even anders deed. Wat minder mensen weten, is dat zij ook grondlegger was van de moderne verzorgingsstaat, leiding gaf aan een groot team van wetenschappers, onderwijs gaf in het voorkomen van misoogsten door irrigatie, voorstellen deed voor vormen van microkrediet, vele boeken en rapporten schreef en vele staatshoofden adviseerde waaronder de Duitse keizer en Nederlandse koningin. Mondiale invloed dus tot ver na haar dood.

Dan nog de laatste vraag: wat hebben niet-verpleegkundigen aan de dag van de verpleging? De geschiedenis van Florence Nightingale laat zien dat in invloed van ‘goede zorg’ niet alleen over de zorg zelf gaat, maar over bijna alle facetten van het leven. Goede zorg staat niet los van goede organisaties. En goede organisaties kunnen niet zonder goed leiderschap, goede analyses en goede advisering. En laat Advante zich nou dagelijks mee bezig houden met advisering en ‘goede organisaties’. Waarschijnlijk eten we bij Advante dus toch taart op de dag van de verpleging!