Advante in één woord: Inzichtgevers

Inzicht: Veranderen is geen strafexpeditie, maar een mooie ontdekkingsreis.

De maatschappij verandert in hoog tempo. Gemeenten staan voor een grote uitdaging om bij die ontwikkelingen te blijven aansluiten.

Gemeenten zijn volop in beweging. Fusies, bezuinigingen en veranderingen in het sociale domein stellen de gemeentelijke organisatie voor grote uitdagingen, zoals meer samenwerking met burgers en maatschappelijke partijen, het stimuleren van zelfredzaamheid, reflectie op de eigen processen. Het structurerend vermogen van Advante helpt gemeenten het overzicht te bewaren en zich succesvol aan te passen.