Coaching bestuur woonzorgboerderij

Ik kan weer besturen zoals bij mij past: dichtbij mensen

Lydia van Ravenhorst is bestuurder en oprichter van Woonzorgboerderij Moriahoeve. Moriahoeve biedt kleinschalig wonen, dagactiviteiten en ontmoeting aan mensen met dementie, vanuit een christelijke grondslag. Het werk biedt Lydia veel voldoening, maar brengt ook de nodige behoeften en ingewikkelde vragen met zich mee. Het hebben van een klankbord is dan erg fijn, maar ook verdieping en versteviging in het leiderschap is wenselijk. Hoe ondersteunt Advante deze bestuurder hierbij?

Een bestuurder is niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de instelling, maar richt zich ook op de toekomst en doelstellingen voor de langere termijn. Dat maakt dat Lydia niet enkel haar betrokken en open houding nodig heeft, maar ook continu moet kunnen schakelen tussen strategisch en operationeel niveau. De veranderende visie op zorg, zoals ouderen langer zelfstandig laten wonen of functioneren, vraagt om ondernemend en innovatief leiderschap.

"Het werk biedt Lydia veel voldoening, maar brengt ook de nodige behoeften en ingewikkelde vragen met zich mee."

Hoe houd je het als bestuurder van een kleinschalige woonvorm zo goed mogelijk voor iedereen, ondanks alle verwachtingen vanuit de beroepskrachten, cliënten, samenleving en politiek? En hoe voorkom je de spagaat van een bestuurder in een kleinschalige woonvorm met een bewuste kleine overhead, die toch alle kennis en vaardigheden in huis moet hebben om overzicht te behouden? Dat zijn flinke opgaven. Maar wel de dagelijkse realiteit, en het eenzame karakter van een bestuursfunctie bovendien. In 2017 zoekt Lydia hierbij ondersteuning, en vindt deze bij adviseur Nesia Huisman van Advante.

Advante werkt dagelijks aan het maken van maatschappelijke impact over de strategische pijlers van innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Voor de zorg betekent dat bijdragen aan het toegankelijk- en toekomstbestendig houden van zorg voor alle inwoners van Nederland. Niet alleen kwaliteit, ethiek en visie zijn hierbij belangrijk; ook de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid zijn voor veel bestuurders in de zorg centrale thema’s.

Lydia van Ravenhorst, bestuurder en oprichter MoriahoeveLydia van Ravenhorst, bestuurder en oprichter Moriahoeve

In ontwikkeling   

De zorg is continu in ontwikkeling. Wet- en regelgeving, visie, beleid en het maatschappelijk debat zijn aan veranderingen onderhevig. Dat is bij Moriahoeve niet anders. Een kleinschalige woonvorm in ontwikkeling krijgt te maken met vraagstukken waar in alle openheid over gesproken zou moeten worden. Vraagstukken die heel anders zijn, soms gevoelig liggen of ingewikkeld zijn. Daarbij komen ook de ontwikkelingen van de vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken en de sterke stijging van mensen met verschillende vormen van dementie. Het bespreken of oplossen hiervan lukt of kan, door de ‘waan van alledag’, echter niet altijd. De toenemende vraag naar lokaal georganiseerde en kleinschalige woonzorg voor mensen met dementie drukt namelijk enorm op een organisatie die nog niet kan uitbreiden in capaciteit. Dat wringt soms. Lydia: ‘Natuurlijk zijn er collega’s bij wie ik terecht kan voor advies, maar dit vraagt een sparringpartner van buitenaf en brede ervaring helpt mij hierin. Zowel voor het verder vormgeven van het (meer)jarenplan als praktisch sparren.’

"Natuurlijk zijn er collega’s bij wie ik terecht kan voor advies, maar dit vraagt een sparringpartner van buitenaf en brede ervaring helpt mij hierin."

Eerlijk reflecteren kun je niet alleen

Zo gaan voor Lydia ‘interne personeelskwesties’ niet alleen over een goede bezetting en continue bekwaamheid. Het kan lastig zijn om in de alledaagse drukte van het besturen van een zorginstelling voldoende ruimte te vinden, of te maken, voor reflectie en verbinding. In deze spagaat zitten niet alleen bestuurders, maar alle medewerkers van de organisatie. Er komt immers veel op jezelf neer. Besturen kan dan ook behoorlijk eenzaam voelen. Lydia dient de koers te bepalen en te behouden, onder alle denkbare omstandigheden. Ook wanneer ze het even niet weet, of overziet. Lydia: ‘Op zulke momenten mis je iemand om mee te sparren. Dan wil je gewoon even je verhaal kwijt. Mijn vragen hebben naast praktisch advies ook te maken met de behoefte aan persoonlijke/ leiderschapsontwikkeling. Ik wil blijven groeien, leren. Maar dan wel vanuit wisselwerking, dus met iemand die niet alleen vertelt, maar vooral spiegelt.

Lydia van Ravenhorst bij Woonzorgboerderij MoriahoeveLydia van Ravenhorst bij Woonzorgboerderij Moriahoeve

‘Wederkerigheid is het sleutelwoord voor goede coaching’

Advies aangereikt krijgen is natuurlijk prettig, maar het gaat voor Lydia niet alleen om goede raad. ‘Het gaat vooral om elkaar horen en raken, over en weer.’ Daarom is de coaching van Advante effectief voor Lydia: ‘Advante biedt naast de spiegel ook gedegen advies met onderbouwde inzichten vanuit verschillende theorieën en bijbehorende modellen. En dat gecombineerd met de jaren ervaring vanuit de praktijk is fijn.’ Lydia kan met de coachinggesprekken zelf tot de juiste oplossingen en antwoorden komen. En dat is prettig voor een bestuurder waarvan wordt verwacht te midden van de dagelijkse hectiek daadkrachtig en besluitvaardig op te treden. Lydia: ‘De gesprekken met Advante leren mij om uit de hectiek te stappen en samen van een afstand naar mijzelf te kijken. Het werkt verhelderend en reflectief. Ik ervaar meer rust in en grip op de vraagstukken die ik had. Daardoor kan ik weer dichtbij mensen zijn. Daar zijn waar het om gaat.’

Advante in het algemeen en Nesia in het bijzonder staan wat Lydia betreft voor hele heldere kernwaarden: goed voorbereid, to-the-point, betrouwbaar. ‘Nesia maakt het waar’, aldus Lydia. ‘Ik gun iedereen een coach als Nesia.’

"Advante in het algemeen en Nesia in het bijzonder staan wat Lydia betreft voor hele heldere kernwaarden: goed voorbereid, to-the-point, betrouwbaar."

‹‹ terug naar overzicht

Portret - Nesia Huisman - Advante

Neem contact met ons op


Waar kunnen wij u mee helpen?
Wij staan u graag te woord in een vrijblijvend gesprek. Neem direct contact op met onze vakkundige medewerkers en vertel ons uw verhaal.

maak vrijblijvend een afspraak ››

Scroll naar boven