Invoeren Omgevingswet

Krachtig en in lijn met uw ambitie

Na de decentralisaties in het Sociale domein is de nieuwe Omgevingswet de volgende grote verandering bij gemeenten. Deze nieuwe wet moet er voor zorgen dat het straks makkelijker is om nieuwe bouwprojecten te starten. De nieuwe Omgevingswet, die in werking treedt op 1 januari 2019, brengt samenhang in beleidsvoornemens en maakt de wet voor alle partijen overzichtelijker. Het bundelt plannen en er hoeft per project nog maar één vergunning aangevraagd te worden. Hierdoor is er dus ook minder kans op tegenstrijdigheden en versnelt het de procedures. Voor burgers en andere initiatiefnemers een mooi perspectief. Voor u nog een uitdaging.

Gelukkig beginnen we niet op het nulpunt. Er zijn duidelijke parallellen tussen de Omgevingswet en de decentralisaties in het Sociale domein. Beiden zijn uitingen van een onderliggende trend waarbij de verantwoordelijkheid meer en meer bij de burger en andere belanghebbenden komt te liggen. Net als bij de decentralisaties zal er meer in ketens worden samengewerkt en moet informatie centraal toegankelijk worden. Daarnaast is, om echt in de geest van de wet te gaan werken, een ontwikkeling naar integraal werken onmisbaar.

Van inzicht naar implementatie

Advante is in de afgelopen jaren volop bezig geweest met de transitie en transformatie rond de drie decentralisaties en we doen nog steeds veel waardevolle inzichten op met een succesvolle vertaling van doelen naar praktische implementatie. Deze inzichten en ervaringen vertalen we door naar onze dienstverlening op het gebied van de Omgevingswet. Onze ervaring is dat een omvangrijke verandering als de Omgevingswet niet vooraf volledig voorspelbaar is en een relatief lange doorlooptijd kent. Advante heeft daarom de sprint-methodiek ontworpen. Dit biedt een omgeving waarin onzekerheden het hoofd wordt geboden en integraal en flexibel werken bevorderd wordt.

Samen “sprintjes trekken”

Binnen onze sprintmethodiek ligt de focus op korte, snelle projecten met een concreet en tastbaar resultaat. Hierdoor bent u in staat om in relatief korte tijd een bij uw ambitie en organisatie passende visie op de nieuwe omgevingswet te formuleren door lessen te trekken uit meerdere sprints. Denk bijvoorbeeld aan een ‘snuffelsprint’ integrale samenwerking, waarbij een divers team van beleidsmedewerkers een casus oppakt met stakeholders om zo te voelen wat er bij interne en externe integraliteit komt kijken. Of denk aan ‘klantsprint’ waarbij binnen twee weken de reis die de klant maakt door de organisatie wordt ontdekt om zo de valkuilen al in een vroeg stadium te herkennen. Belangrijker nog is een ‘visiesprint’ waarbij de directie en het college de agenda’s leegmaken, om twee weken lang elke dag een aantal uur te bouwen aan de visie van de gemeente op de nieuwe omgevingswet.

Aan de start met Advante?

Ook de invoering van de Omgevingswet is een vraagstuk dat ons op het lijf geschreven is. Samen met uw organisatie en andere betrokkenen zorgen voor een beheersbare uitvoering van de nieuwe omgevingswet op een manier die aansluit bij uw ambitie. Wij komen graag met u in gesprek om onze visie en methodiek te bespreken!