Congres duurzaamheid – nieuwe energie

 

 

 

 

  • Heeft u de ambitie om energieneutraal te worden?
  • Wilt u burgers en bedrijven actief bij die transitie betrekken?
  • Wilt u initiatieven van onderop stimuleren?
  • Wilt u spontaan opgezette energiecollectieven een plek geven in het overkoepelende regionale beleid?

Samen de uitdaging aangaan? Neem dan contact met ons op!

 

Lees hier meer over onze strategische pijler duurzaamheid.