Advante is een adviesbureau

Voor organisatie, management en opleiding.

Duurzaam moet minder vanzelfsprekend worden.

Dat is ons motto. Duurzaam was ooit heel speciaal; gaandeweg werd het gewoon. En dat is jammer. Want er valt veel winst te behalen als we duurzaamheid breed opvatten en steeds opnieuw uitvinden. Duurzaamheid gaat natuurlijk over energietransities, mobiliteit en andere groene thema’s. Maar duurzaamheid gaat ook over het inrichten van duurzame, toekomstbestendige organisaties. Over duurzame relaties met samenwerkingspartners. En over minimale verspillingen en een maatschappelijk verantwoord rendement.

Kees van Helden, managing director

Duurzaamheid is de tweede strategische pijler van Advante, naast innovatie en ondernemerschap. Innovatie en ondernemerschap zijn cruciaal bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Deze 3 pijlers zijn het fundament onder onze missie om maatschappelijke impact te bereiken.

Duurzaamheid gaat over een langere termijn perspectief, waarin zowel people, planet als profit een belangrijke rol spelen. De definitie die wij binnen Advante hanteren is:

Het niet uitputten of onnodig belasten van hulpstoffen, de aarde of mensen zodat onze activiteiten positieve impact hebben op onze mensen, relaties en onze omgeving nu, maar ook voor de volgende generaties”.

Dit doen wij vanuit de opdracht om goed rentmeesterschap over de aarde te voeren.